ISO 9001:2008
Сучаснi засоби вимiрювальної технiки
 

Новини

У 2010 р. внесено до державного реєстру засобів вимірювальної техніки України ваги вагонні для зважування в статичному і динамічному режимах КОДА-ВД

25 жовтня 2010 р.

На підставі позитивних результатів державних приймальних випробувань, проведених ННЦ «Інститут метрології» за участю ДП «Харківстандартметрологія», ваги вагонні для зважування в статичному і динамічному режимах КОДА-ВД у 2010 внесені до державного реєстру засобів вимірювальної техніки Україна під номером У3046-10. Ваги КОДА-ВД виробництва УА ТОВ Фірми «КОДА» випускаються у вигляді двох модифікацій:
1) КОДА-ВД ТВСД ... - для зважування в статичному і динамічному режимах;
2) КОДА-ВД ТВД ... - для зважування тільки в динамічному режимі.


Кожна з модифікацій має велику кількість виконань, які відрізняються за:
- найбільшій межі зважування,
- класу точності в динамічному режимі зважування,
- довжині і кількості вантажоприймальним платформ,
- наявності функції двухінтервального зважування (тільки для статичного режиму),
- наявності функції дозування вантажів (тільки для статичного режиму),
- наявності функції визначення поздовжнього і поперечного зміщення центру ваги вантажу у вагоні (тільки для статичного режиму),
- інтерфейсу передачі даних на персональний комп’ютер і на зовнішні периферійні пристрої.

Міжповірочний інтервал зазначених вище ваг - не більше одного року, рекомендований міжкалібровочний інтервал - 1 рік.

Фахівці нашого підприємства здійснюють повний цикл робіт, починаючи від проектування і закінчуючи поставкою, монтажем, пуско-налагодження і здачею органам Держспоживстандарту України готових ваг. Виконується гарантійне і післягарантійне сервісне обслуговування.