ISO 9001:2008
Сучаснi засоби вимiрювальної технiки
 

Новини

Підтвердження відповідності системи управління якістю УА ТОВ Фірми «КОДА» міжнародному стандарту ISO 9001:2008 на наглядовому аудиті

18 жовтня 2010 р.

У вересні 2010 р УА ТОВ Фірма «КОДА» успішно пройшла наглядовий аудит, який проводився міжнародним органом з сертифікації Bureau Veritas з метою здійснення періодичного нагляду за станом Системи Менеджменту Якості (далі - ЗМК) для забезпечення її відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008.
У ході проведення аудиту перевірялися обов’язкові елементи стандарту ISO 9001:2008:

  • аналіз результативності СМЯ з боку керівництва;
  • управління документацією;
  • коригувальні та запобіжні заходи;
  • виконання внутрішніх аудитів;
  • впровадження та виконання політики та цілей у сфері СМЯ;
  • задоволеність зацікавлених сторін;
  • моніторинг ключових показників СМЯ;
  • безперервне вдосконалення.

    За результатами проведеного наглядового аудиту УА ТОВ Фірма «КОДА» успішно підтвердила своє право декларувати те, що її система менеджменту якості сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. СМЯ працездатна, актуальна і адекватна.