ISO 9001:2015
Сучаснi засоби вимiрювальної технiки
 

Новини

УА ТОВ Фірма «КОДА» успішно пройшла перший наглядовий аудит та підтвердила відповідність системи управління якістю міжнародному стандарту ISO 9001:2008

2 вересня 2016 р.

2 вересня 2016 р. УА ТОВ Фірма «КОДА» успішно пройшла наглядовий аудит, який проводився міжнародним органом по сертифікації Bureau Veritas з метою здійснення періодичного нагляду за станом Системи Управління Якості (далі - СУЯ) для забезпечення її відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Система управління якості УА ТОВ Фірми «КОДА» сертифікована вже 10 років і до теперішнього часу підтримується і вдосконалюється, що підтверджується щороку на зовнішніх аудитах.

В ході проведення аудиту перевірялися елементи стандарту ISO 9001:2008:

• аналіз результативності СУЯ з боку керівництва;

• управління документацією;

• коригувальні та запобіжні заходи;

• виконання внутрішніх аудитів;

• впровадження та виконання політики і цілей в області СУЯ;

• задоволеність зацікавлених сторін;

• моніторинг ключових показників СУЯ;

• безперервне вдосконалення.

За результатами проведеного наглядового аудиту УА ТОВ Фірма «КОДА» підтвердила здатність стабільно випускати, реалізовувати продукцію і виконувати сервісні послуги, якість яких задовольняє наших замовників з урахуванням міжнародних вимог та законодавства України.

СУЯ працездатна, актуальна і адекватна.